Beskärning av träd och buskar

För att få långlivade och vackra buskar och träd, som dessutom ger bättre blomning och fruktsättning, så är återkommande beskärning nödvändig. Dessutom är det naturligtvis viktigt att den utförs på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Val av tidpunkt görs utifrån det enskilda trädets eller buskens förutsättningar—vårvintern eller Juli-September. För beskärning av större träd hänvisas till certifierad arborist.

Uppbyggnadsbeskärning

Rätt utförd uppbyggnadsbeskärning ger friskare, hållbarare och mer välformade träd och buskar. De första 8-10 åren av ett träds liv är väldigt viktiga för framtida tillväxt, t.ex. kan man förebygga fläkskador genom att bygga upp starka grenar från början. För fruktträd är det dessutom viktigt att grenarna håller för fruktens tyngd.

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning är viktig och har flera syften t.ex. genom att gallra i kronan får man in ljus och luft, vilket ger frisk och välsmakande frukt samt förebygger svampangrepp.

Oklippta buskar blir förr eller senare risiga, glesa nertill och sämre på att leverera blommor. Beskärning av prydnadsbuskar görs därför genom att ta bort gamla och risiga grenar som inte blommar så mycket längre, och istället lämna plats för nya pigga grenar att utvecklas.

Tänk på att beskärningsarbeten för närvarande är RUT-avdrag på och du betalar därmed endast halva faktiska kostnaden.