Trädgårdsdesign och planering

Många frågor finns när man ska planera en ny eller ändra en befintlig trädgård. Vilken stil ska trädgården ha för att skapa en bra helhet med hus och omgivning? Hur ska trädgården användas? Var ska gångar, sittplatser och eventuellt lekytor placeras? Vilka växter ska planteras?

Här kan du få hjälp att få ordning på tankarna och skapa trevlig struktur i din trädgård.

Välj mellan våra olika designtjänster:

  • Rabattförslag – för enstaka rabatter
  • Idéskiss – övergripande planering av tomten
  • Detaljerad ritning – detaljerad helhetsgrepp med växtlista

Rabattförslag

Formgivning och växtförslag till enstaka rabatter, terrasser eller en del av trädgården. Så här går det till: inledningsvis en timmes hembesök där vi tittar på platsens förutsättningar såsom läge, ljusförhållanden, och jordmån. Tillsammans diskuterar vi dina önskemål om färg, form, och stil.

Inför hembesöket behöver du få hem en aktuell tomtritning skala 1:100 eller 1:200 (alternativt den skala som ryms på ett A3-papper). Beställning görs från kommunens kart- och mätavdelning, eller från lantmäterimyndigheten.

Innan hembesöket är det viktigt att du tänker igenom vilka frågeställningar som är viktigast. Till din hjälp finns ett frågeformulär som du får fylla i innan vi träffas.

Hembesöket faktureras med 800 kr i timmen.
Milsersättning tillkommer med 35 kr/mil.
Utifrån hembesöket skrivs därefter en offert.

Pris från 2000 kr.

Idéskiss

Idéskissen är en övergripande planering av tomten, som visar hur trädgårdens olika ytor kan utnyttjas på bästa sätt utifrån dina önskemål och behov. Du får förslag på huvudstrukturer, former, materialval och växttyper, t.ex. marktäckare, buskar, och träd. Detaljerat växtförslag kan beställas som tillval.

Så här går det till: inledningsvis ca två timmars hembesök där vi tittar på platsens förutsättningar såsom läge, ljusförhållanden och jordmån. Tillsammans diskuterar vi dina önskemål om färg, form, och stil.

Inför hembesöket behöver du få hem en aktuell tomtritning skala 1:100 eller 1:200 (alternativt den skala som ryms på ett A3-papper). Beställning görs från kommunens kart- och mätavdelning eller från lantmäterimyndigheten.

Innan hembesöket är det viktigt att du tänker igenom vilka frågeställningar som är viktigast. Till din hjälp finns ett frågeformulär som du får fylla i innan vi träffas.

Hembesöket faktureras med 800 kr i timmen.

Milsersättning tillkommer med 35 kr/mil.
Utifrån hembesöket skrivs därefter en offert.

Pris från 6800 kr.

Detaljerad ritning

Målsättningen med en detaljerad ritning är att ta ett helhetsgrepp om trädgården vad gäller struktur, former, materialval och växtval. Ritningen visar hur trädgårdens olika ytor kan utnyttjas utifrån dina önskemål och behov. Här ingår förslag på material som till exempel marksten, singel, spaljéer, plank, och växthus.

Den detaljerade ritning är en genomarbetad design av trädgården presenterad på en skalenlig ritning med detaljerat växtförslag. Växtförslaget innehåller en detaljerad växtlista med svenska och latinska namn, höjd, eventuell blomningstid, och antal. Listan kan användas som underlag vid planteringen.

En detaljerad ritning med form, materialval och växtförslag till delar av din trädgård t.ex. framsidan kan också tas fram.

Så här går det till: Inledningsvis ca två timmars hembesök där vi tittar på platsens förutsättningar såsom läge, ljusförhållanden, och jordmån. Tillsammans diskuterar vi dina önskemål om färg, form, och stil.

Innan hembesöket är det viktigt att du tänker igenom vilka frågeställningar som är viktigast. Till din hjälp finns ett frågeformulär som du får fylla i innan vi träffas.

Inför hembesöket behöver du få hem en aktuell tomtritning skala 1:100 eller 1:200 (alternativt den skala som ryms på ett A3-papper). Beställning görs från kommunens kart -och mätavdelning eller från lantmäterimyndigheten.

Hembesöket faktureras med 800 kr i timmen.
Milsersättning tillkommer med 35 kr/mil.
Utifrån hembesöket skrivs därefter en offert.

Pris från 10800 kr.