Projekt

Nedan är ett litet urval av tidigare utförda projekt.

Damm med plantering

Växterna runt om är planterade för att åstadkomma en lummig grön miljö och en inramning åt dammen utan att ta focus ifrån den.

Släntplantering

En ogräs-slänt förvandlas till lummig grön halvvild plantering som livar upp ett annars "tråkigt hörn av trädgården".

Här får växterna breda ut sig och det krävs ingen mer skötsel än etableringsbevattning, gödning, och initialt lite ogräsrensning tills buskar och perenner vuxit ihop.

Entréplantering

Här har den nybyggda fastigheten fått en välkomnande entréplantering.

Buskar, träd, och perenner samsas i denna lättskötta rabatt som vuxit ihop fint endast någon månad efter planteringen.

Planerad för att vara vacker alla säsonger.

Illustrationsplan 1

En skafttomt i tättbyggt villaområde. Kunden önskade en lättskött trädgård med insynsskydd och lösningar för att slippa se av sina grannars "tomt-baksidor". Entrén till huset och in mot tomten är en relativt smal gång vilket här vänds till något positivt då det får en starkt rumslig känsla av ett plank mot grannen. Gången ramas in ytterligare av ett pergola tak med klätterväxter och vintergröna växter längs med sidorna.

Illustrationsplan 2

Illustrationsplan till nyanlagd tomt i ett villaområde. Ägarna hade önskemål om insynskydd från all håll. Det var också viktigt med ytor för rekreation, bär och frukträd, samt prydnadsväxter i form av buskar, träd, och perenner.

Illustrationsplan 3

Nybyggd villa i ett naturnära område. Kunden har behov av lite öppna ytor men ändå inramning från omgivande natur och grannar, sittplatser i olika vädersträck, trädgårdsgångar, och flera planteringsytor med växter som skapar blickfång under alla årstider. De är placerade så att de syns inifrån huset och från sittplatser utomhus samt vid husets entré.

Illustrationsplan 4

Illustrationsplan lantlig trädgård. En äldre villa med nya ägare som vill lägga mycket tid i trädgården med fokus på ätbara växter. Här är planerat för en köksträdgårdsavdelning, mycket fruktträd och bärbuskar, men även plats för lek och vila.

Illustrationsplan 5

Kunden har en stor tomt med mycket gräsmatta. De vill ha pool men behöver hjälp att få till en trivsam miljö runtom. Här blir det planteringar, med bland annat prydnadsgräs och generösa sittplatser, som är öppna men ändå avskilda från varandra. Gott om insynsskydd.