Trädgårdsskötsel

När tiden, intresset eller kunskapen inte räcker till men önskan ändå finns att trädgården skall vara välskött, ett smycke för fastigheten samt en plats att njuta av, så kan det vara en väl värd investering att anlita professionell hjälp av en trädgårdsmästare.

Skötselarbeten kan vara allt från enstaka arbeten som beskäring av häckar och träd till att regelbundet sköta din trädgård.

Professonell beskärning av fruktträd, mindre prydnadsträd, buskar och rosor görs på ett för växten optimalt och skonsamt sätt. Val av tidpunkt görs utifrån det enskilda trädets eller buskens förutsättningar—vårvintern eller Juli-September. För beskärning av större träd hänvisas till certifierad arborist.

Skötsel av underhållskaraktär subventioneras eftersom det ingår i de hushållsnära tjänsterna, det s.k. RUT-avdraget. Se vilka typer av jobb som avses på skatteverkets sida. Du betalar då hälften av arbetskostnaden per timme.

Exempel på skötselarbeten som jag kan hjälpa till med:

  • Underhålls och uppbyggnadsbeskärning av fruktträd och prydnadsträd.
  • Beskärning av häckar, friväxande buskar och rosor.
  • Vårfix/höstfix i rabatter, så som rensning, gödsling och jordförbättring.
  • Ogräsrensning.